Mikamoto Yasumi

三家本 泰美
MIKAMOTO Yasumi

#ScénarioStoryboardRéalisationImages
Lee 16Shimoyama Kento Mukai Masahiro Mikamoto YasumiSuzuki Shin'ichi
Abe Chiaki
Lee 21Yokotani MasahiroNishimoto YukioMikamoto YasumiSuzuki Shin'ichi
ass. Anzai Yoshie
Lee 34Shimoyama KentoNishimoto YukioMikamoto YasumiSuzuki Shin'ichi
Lee 48Miyata YukaNishimoto YukioMikamoto YasumiSuzuki Shin'ichi
ass. Anzai Yoshie